Sv. Janja ili sv. Agneza


Ovo je jedna od najomiljenijih djevica i mucenica ranoga kršcanstva. Rodjenja je oko 304. g. a pretrpjela muceništvo gotovo u djetinjoj dobi. Naime, na prijelazu iz djetinjstva u djevojaštvo, neki tvrde da je imala najvise l3-l4. godina, poznata zbog svoje ljepote, biva zaprosena za sina prefekta grada Rima. No, prefekt nije znao da je ta prelijepa patricijska kci  kršcanka i da je zavjetovala tjelesnu  cistocu  za cijeli zivot. Patriciju je to bilo cudno. Ispitao je slucaj i saznao istinu. Kako je to bilo u vrijeme Dioklecijanova progonstva kršcana, dao ju je na sud s optužbom zlocina protiv državnoga poretka kako se u to doba kvalificiralo kršcanstvo. Nisu pomogla ni uvjeravanja, ni predobivanja, ni nikakva zastrašivanja. Sv. Agneza je ostala pri svome. Ustrajna u svojoj vjeri svirepo je pogubljena.


Uz tolike mucenice i mucenike ona je stekla glas zbog hrabrosti, ustrajnosti, mladosti, odlucnosti, cednosti i vjernosti. O njoj su pisali veliki crkveni oci kao sv. Augustin i sv. Ambrozije te sv. Jeronim. Ušla je u Litanije svih svetih i rimski kanon (l. Euharistijsku molitvu). Pobožna predaja tvrdi da se u snu javila svojim ucviljenim roditeljima noseci janje u ruci.Valja reci jezicnu zanimljivost oko njena imena. Na grc. jeziku  «Agneza» znaci cista, nedužna, nevina, kreposna, u jednu rijec sveta.


Zbog slicne latinske rijeci AGNUS u znacenj janje, Agneza se u nas prevodi s JANJA. Tim nazivom se imenuje cesto i Isusa Krista, a u dijelu službe Božje  poznato je trostruko zazivanje Isusa Krista: Jaganjce Božji koji oduzimaš grijehe svijeta...(Agnus Dei. qui tollis....)


Sv. Janja je štovana kroz sva vremena kao zaštitnica  ženske mladeži. Mnoge djevojke su po njezinom primjeru zavjetovale djevicanstvo i posvetile svoj život višim ciljevima. U devalvaciji upravo ovih vrijednosti sv. Janja može itekako i danas biti veliki uzor. Zanimljivo je spomenuti da je car Konstanin dao sagraditi sv. Janji u cast veliku baziliku i da se u njoj blagosivljaju jaganjci od cije se vune  prave paliji za biskupe i nadbiskupe.

  

Uz prezimena Janjic (Vidovice npr.), Janjanin...neke lokalitete, Janjina u  našem narodu šire, u našim selima majke su znale za sv. Agnezu i štovale je nadjevajuci ne malobrojno njeno ime. Našim Janjama gdje god da su, sretan imendan, a pokojnima mir u Onome za koga su živjele!

 

 

Izgubljena pocalica

 

 Majka je došla kuci vrlo tužna. Na rubu placa. Nije mogla vecerati.

«Izgubila sam pocalicu»- rekla je.

«Kako, gdje, kada»- pitali smo.

«Ne znam, ponijela sam je predati ženi za koju sam ju navezla. I kad tamo nema je».


A moja majka je sve prste izbola vezuci pocalicu posebnom vrstom veza, na posebnom materijalu. Noci je nad njom probdjela. Trebala ju je završiti brzo. Bila je namijenjena  mladoj snahi pa je svekrva htjela da to bude najbolje od najboljega. Majka nikada svoj rucni rad nije prodavala, nego poklanjala «ljubav za ljubav» kako se to govorilo.


Vjerojatno bi joj i ta žena uzvratila blagodatima sa svadbenoga stola. Ali, to sada nije bilo važno.

Bio je u pitanju majcin obraz, njezina rijec. Sramota je bila na pomolu da ne može biti veca!

Svadba je, a mlada nema nove pocalice! «Subota je, možeš li ikako do ponedjeljka popodne kada mlada dolazi u momkovu kucu izvesti novu» – pitali smo.

Teško, jer samo mogu raditi do ponoci, sutra je nedjelja, a nemam ni svilice, tek kanjura i pol i to jedne boje» rekla je majka turobno.


Prekrižila se i rekla »Znam što cu napraviti!»

Pošla je, a mi za njom . Stigla je na raskršce, a u subotnje predvecerje je bio dosta svijeta. Zamolila je nekoga momka iz Matijaševica kraja da «udari u šargiju».To je bio znak da žamor prestane. Majka je tada snuzdena, ali odlucnim glasom molila sve da, ako su vidjeli pocalicu, pomognu joj pronaci je, a ona ce njemu za nagradu napraviti drugu.


Bezuspješno, mislila sam.


E da, ali majka je na kraju dodala, da  ce onoj osobi na kojoj vidi tu pocalicu skinuti je s glave, pa makar to bilo i u crkvi. Tada sam shvatila težinu njenih rijeci i njene tuge.


Vec je bilo kasno u noc. Šargo, svezan, derao je zemlju pred sobom lajuci. Netko je bio na kapiji. Bila je to naša bab' Janja «velika» kako smo je zvali (majka cica Mate Sarica , baka Brkina, Pavanova, Kajina,....). Isticem velika, jer smo imali i «malu» bab' Janju Saric (majku Marcicevu, Antinu, Aninu  i Pave, Japurkinu baku...), koja je bila vrlo hrabra i samozatajna žena, majka patnica za pogubljenim sinovima i udovica.


Dakle, nešto je hitno kada baba Janja zove u ovo doba noci. Izašli smo svi.


«Sna' Lujo, ja sam našla pocalicu. Nisam Ti tjela odma rijeti, samo za to da više pocneš cijeniti svoje krvave prste. Sve radiš džabalije»

.

I stvarno, dok je majka na raskršcu zastala da progovori rijec dvije s bab' Janjom, ispuzala joj je pocalica ispod pazuha.


Baba Janja ju je uzela i eto sve se dobro okoncalo.

Zadovoljne su bile najmanje cetiri žene: moja majka,  mlada snaha, svekrva i baba Janja, jer je moja majka izvršila svoje obecanje izvezavši joj novu pocalicu.Janja Andric Culkanovica

Janja Antunovic r. Pejic

Janja Bjelobrk Mate

Janja Blazanovic Peje

Janja Blazanovic r. Bozic

Janja Blazanovic r. Kljajic

Janja Brandic Ante

Janja Brandic Djurenica

Janja Brandic Mate

Janja Brandic r. Katic

Janja Brandic ud Zuparic

Janja Dragicevic Paukina

Janja Dragicevic r Mikic

Janja Dragicevic r. Brandic

Janja Dragicevic r. Saric

Janja Dragicevic Nesenica

Janja Esegovic Marka

Janja Evic Antina

Janja Evic Pavenica

Janja Filipovic Joke

Janja Katic Josenca pok

Janja Kljajic Antuna

Janja Kljajic Ivicenca

Janja Kljajic r. Blazanovic

Janja Lubina Mije

Janja Matkovic r. Lilic

Janja Matkovic r. Mikic

Janja Matuzovic Marka

Janja Matuzovic r. Dzebic

Janja Mescic Andrije

Janja Mikic r. Vuckovic

Janja Pavic Nikenica

Janja Pejic Djurenica

Janja Pejic r. Antunovic

Janja Pejic r. Mikic

Janja Pejic r. Nedic

Janja Pejic r. Nedic

Janja Pejic - Rokic Joze

Janja Saric Peje Mate Šimina

Janja Saric r Osmercic (Mala),pok

Janja Saric r. Pejic (Velika), pok.

Janja Saric r Stanic

Janja Saric r. Vuckovic

Janja Sinko r. Bjelobrk

Janja Stanic Andrijenca pok

Janja Stanic Ivana

Janja Stanic Joze

Janja Stanic Pere

Janja Stanic r Popic pok

Janja Stanic r Vuckovic

Janja Tufekovic pok

Janja Tufekovic r. Bjelobrk

Janja Tunjic Mate

Janja Tunjic r. Saric

Janja Vuckovic Mate

Janja Vuckovic Sime i Ivke

Janja Pejic Pave

Janja-Tanja Kljajic Djure

Janje Evic r Vuckovic

Janje Mikic Joze

Janjica Pavic r. Bartolovic

Janjka Blazanovic r.Brandic

Janjka Vuckovic Sime

Janjuska Bjelobrk Pake